เกี่ยวกับเรา

 

 

Gold Crown Co.,Ltd. คือบริษัทผู้ประดิษฐ์ และรับประดิษฐ์งานนวัตกรรม ทั้งในรูปการประดิษฐ์ใหม่ และการออกแบบงานนวัตกรรม 

ตลอดรวมถึงการดีไซน์งานให้มีรูปแบบที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างความแตกต่าง 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2558 ศึกษาวิจัยค้นคว้า สิ่งประดิษฐ์สารสกัดทางธรรมชาติ

ปี 2560 ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไปแสดงงานนวัตกรรมอาหารที่ Find Food ประเทศ Australia

ปี 2561 ถึง ปี 2562  ได้รับทุนสนับสนุนงานนวัตกรรม เพื่องานวิจัยและประดิษฐ์ สารสกัด มหันตมูกะ จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ปี 2563 ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อประดิษฐ์เครื่องสำอาง ภายใต้ Concept เป้าหมาย การดูแลผิวพรรณให้มีคุณค่า มากกว่าเครื่องสำอางโดยทั่วไป

ปี 2564 นำผลงานนวัตกรรม ประดิษฐ์เครื่องสำอาง มหันมูกะ เซรั่ม ( Mahantamuka Serum )  และะ มหันตมูกะ ( Mahantamuka Gel ) ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ใช้เพื่อปกป้องและดูแลผิวพรรณให้กับคุณ

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย 

 1. งานการประดิษฐ์สารสกัดตั้งต้น  MAHANTAMUKA หรือที่เรียกชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า Mucopolysacharides ( Glycosaminoglycan ) โดยใช้เทคโนโลยีในการทำให้สารสกัดเป็น สารสกัดที่มีโมเลกุลเล็กเพื่อเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่า สารสกัดโดยทั่วไป ในระบบ Hydrolyzed

 2. MAHANTAMUKA SERUM

 3. MAHANTAMUKA GEL

 4. บริการออกแบบงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่

5. บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อการสร้างแบรนด์

6. รับสร้างแบรนด์ แบบครบวงจร

 

 

Visitors: 8,119